Usługi wodno-kanalizacyjne i drogowe

Jesteśmy firmą świadczącą usługi w branży wodno-kanalizacyjnej oraz budownictwie drogowym.
Specjalizujemy się w budowie sieci oraz przyłączy wodociągowych, sanitarnych i deszczowych.
Nasza oferta skierowana jest do firm i instytucji jak również do inwestorów prywatnych.
Zobacz całą ofertę

Infrastruktura podziemna WOD-KAN


 • sieci wodociągowe
 • kolektory deszczowe i sanitarne
 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 • odwodnienie terenu

Dowiedz się więcej

Budownictwo
drogowe 


 • nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej
 • budowa ulic i placów
 • chodniki i ścieżki rowerowe
 • mała architektura i zieleń

Dowiedz się więcej

Prace
ziemne 


 • wykopy
 • niwelacja terenu
 • usługi koparko-ładowarką
 • transport piasku, żwiru, gruzu i urobku

Dowiedz się więcej

Home